Certifikáty

VIADRUSCertifikát na montáž, servis a spúštanie výrobkov VIADRUS

ALPEX-GASOsvedčenie na systém viacvrstvových rúrok ALPEX GAS

MOTANOsvedčenie pre montaž kotlov značky Motan

VAILLANTOsvedčenie pre servis a montáž značky VALLIANT

ATTACKCertifikát o vykonávani servisu, montáže a uvedenie do prevádzky výrobky značky ATTACK

JUNKERSOsvedčenie o vykonávani servisu, montáže a uvedenie do prevádzky výrobky značky JUNKERS

Latest Works

Rýchly Kontakt

 

ummba2

 

elejas@post.sk

 

0905 956 302